SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmet Sunucularının ve Ödemelerin Yönetimi Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/60

 

Tarih        : 30.06.2008

Konu         : Üniversite Protokolü

                                                  

Bilindiği üzere, sağlık yardımları Kurumumuzca sağlanan kişiler için ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri, Üniversitelerin yataklı ve yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarından “Sosyal Güvenlik Kurumu/Üniversiteler Sağlık Hizmetleri Protokolü” kapsamında sağlanmaktadır.

Protokolün 3.1. maddesinde “Sağlık kurumu/kuruluşu SUT, Ödeme Genelgesi ve Kurumca belirlenecek diğer usul ve esaslara uymayı kabul ve taahhüt eder.” denilmektedir.

Bu kapsamda, “Kurumumuz ile protokolü bulunan Vakıf Üniversitelerinin, sağlık yardımları Kurumumuzca sağlanan kişilerden Kurumca belirlenen ücretlerin en fazla %30’u oranında fark ücreti almasına” karar verilmiş olup, sağlık yardımları Kurumumuz tarafından sağlanan kişilerden Kurumumuz ile protokolü bulunan Vakıf Üniversitelerinin yataklı ve yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarınca, 01.07.2008 tarihinden sonra Kurumca belirlenen ücretlerin %30’undan fazla fark ücreti alındığının tespit edilmesi halinde bu bedellerin Vakıf Üniversitesinin Kurumumuzda bulunan alacağından kesilerek kişilere ödenmesi, bundan sonra Vakıf Üniversiteleri ile yapılacak protokollerde söz konusu kararın dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.