SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/48(*)

 

 

Tarih        : 23.03.2009 

Konu         : 4(b) Sigortalı ve Hak Sahiplerine Bağlanacak İlk Gelir ve Aylıklar

 

Kurumumuz ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 11.03.2009 tarihinde imzalanan Protokol'ün 20. maddesinde; Kurumumuzun T. Halk Bankası'nın bulunduğu yerleşim yerlerine mahsus olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı ve bunların hak sahiplerine ilk defa bağlanacak gelir ve aylıkların, ilgililerin ikametgahına en yakın T. Halk Bankası şubelerine gönderilmesi öngörülmüştür.

Buna göre; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin 11.03.2009 tarihinden sonra bağlanacak ilk gelir ve aylıkları T. Halk Bankası merkez ve şubelerine, bu banka şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderilecektir. Söz konusu kimselerin daha sonraki banka değişiklik talepleri, istekleri doğrultusunda düzeltilecektir.

Diğer taraftan, Protokol hükmü, ilk gelir ve aylık ödemelerini kapsamakta olup, bir defaya mahsus ödenen toptan ödeme veya vereseler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

T. Halk Bankası ile yapılan Protokol konusunda tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin bilgilendirilmesi, tahsis talepleri sırasında, sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüklerine gerekli duyuru asılmak suretiyle sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

_______________________________________________________________________

(*)         2011/58 sayılı Genelge ile 22.07.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.