SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/32

 

Tarih         : 24.02.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 24.02.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1- EK-2/D’de Eklenen ilaçlar Listesi

2- EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10872

8699828590057

KOMFER-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK

 

 

E388B

11.02.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10873

8699566096439

LEV-END 250 MG 50 TB

 

 

E372A

11.02.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10874

8699566096446

LEV-END 500 MG 50 TB

 

 

E372B

10.02.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10875

8699828570202

MUCOLATOR 200 MG/5 ML 100 ML PED SURUP

 

 

E252C

21.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10876

8699541760201

TEKAMEN 100 MG 5 ML 1 FLK

 

 

E478B

28.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10877

8699541760102

TEKAMEN 40 MG/2 ML 1 FLK

 

 

E478A

28.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

A10878

8699525094452

ZELEFT 50 MG 28 TB

 

 

E064B

30.12.2008

11%

 

 

12,47%

4,00%

 

24.02.2009

0,5-2,0%

 


 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A01578

8699809760288

CAMPTO 100 MG 5 ML 1 FLK

8699582770238

 

E478B

 

11%

 

27.04.2001

11,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A01579

8699809760295

CAMPTO 40 MG/2 ML 1 FLK

8699582770221

 

E478A

 

11%

 

27.04.2001

11,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A02993

8699514592556

FERPLEX-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK

 

 

E388B

 

11%

 

 

11,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A10488

8690570700046

GAVISCON ADVANCE 200 ML SUSP

8699543700045

 

 

 

11%

 

 

13,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A03301

8690570250022

GAVISCON INFANT 30 POSET

8699543250021

 

 

 

11%

 

 

11,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A04019

8699593151194

IXEL 25 MG 28 KAP

8699749150033

 

 

 

11%

 

18.01.2002

11,00%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A06809

8699593091148

RISPERDAL 1 MG 20 FTB

 

 

E361A

 

11%

 

 

15,52%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A06811

8699593091155

RISPERDAL 2 MG 20 FTB

 

 

E361B

 

11%

 

 

14,47%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A06812

8699593091162

RISPERDAL 3 MG 20 FTB

 

 

E361D

 

11%

 

 

14,69%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A06813

8699593091179

RISPERDAL 4 MG 20 FTB

 

 

E361E

 

11%

 

 

14,62%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A09376

8699593075568

RISPERDAL QUICKLET 1 MG 28 AGIZDA COZ TB

 

 

E361A

 

11%

 

 

46,57%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A09378

8699593075582

RISPERDAL QUICKLET 2 MG 28 AGIZDA COZ TB

 

 

E361B

 

11%

 

 

50,89%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A10757

8699593075513

RISPERDAL QUICKLET 3 MG AGIZDA COZUNUR 28 TB

 

 

E361D

 

11%

 

 

48,53%

 

 

4,00%

0,5-2,0%

A10758

8699593075537

RISPERDAL QUICKLET 4 MG AGIZDA COZUNUR 28 TB

 

 

E361E

 

11%

 

 

49,24%

 

 

4,00%

0,5-2,0%