SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/24

 

Tarih         : 09.02.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler  

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D) ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 10.02.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1- EK-2/D’de Eklenen ilaçlar Listesi

2- EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10860

8699523090180

AVITOREL 40 MG 30 FTB

 

 

E008C

15.01.2009

11%

 

 

14,20%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10861

8699772090115

EXVILE 220 MG 20 FTB

 

 

E076H

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10862

8699566096460

LEV-END 1000 MG 50 FTB

 

 

E372C

27.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10863

8699578153625

RISTART 1,5 MG 28 KAP

 

 

E477A

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10864

8699578153632

RISTART 3 MG 28 KAP

 

 

E477B

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10865

8699578153649

RISTART 4,5 MG 28 KAP

 

 

E477C

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10866

8699578153656

RISTART 6 MG 28 KAP

 

 

E477D

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10867

8697933090035

ROSUCOR 10 MG 28 FTB

 

 

E434A

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10868

8697933090059

ROSUCOR 20 MG 28 FTB

 

 

E434B

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10869

8697933090073

ROSUCOR 40 MG 28 FTB

 

 

E434C

23.01.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10870

8699559010091

VERTISERC 16 MG 30 TB

 

 

E256B

04.02.2009

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A01537

8697928020061

CALCIMAKS-D3 40 EFF TB

8699836020065

 

E465A

 

11%

 

 

24,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10355

8699772096971

CARDYN 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10428

8699786090231

CRESTOR 10 MG 90 FTB

 

 

E434A

 

11%

-10,20%

27.09.2004

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10429

8699786090248

CRESTOR 20 MG 90 FTB

 

 

E434B

 

11%

-16,44%

27.09.2004

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02045

8699786090187

CRESTOR 40 MG 28 FTB

 

 

E434C

 

11%

 

27.09.2004

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02793

8699523160012

ERBOLIN 20 MG 14 MIKROPELLET KAP

8699578160814

 

E044A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02887

8699504150254

EXELON 1.5 MG 28 KAP

 

 

E477A

 

11%

 

16.04.1999

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02889

8699504150308

EXELON 3 MG 28 KAP

 

 

E477B

 

11%

 

16.04.1999

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02890

8699504150353

EXELON 4.5 MG 28 KAP

 

 

E477C

 

11%

-0,80%

16.04.1999

10,20%

3,20%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A02891

8699504150407

EXELON 6 MG 28 KAP

 

 

E477D

 

11%

-2,00%

16.04.1999

9,00%

2,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A05039

8697621540330

MINIRIN 0.1 MG/ML 2.5 ML NAZAL SPREY

8699538541776

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10599

8699633096980

TARDEN 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

11%

 

 

12,98%

4,00%

 

10.02.2009

0,5-2,0%

A10849

8699517011733

VESTIBO 16 MG 30 FTB

 

 

E256B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

27.01.2009

0,5-2,0%