SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/16

 

Tarih         : 28.01.2009

Konu         : SUT ve Eklerinde Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29.9.2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10. maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” Hükmü yer almıştır.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 6. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

1-“12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin c-3-d bendinin son paragrafından sonra gelmek üzere;

 “Lapatinib: Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösteren, c-erb B2 immünhistokimya testi sonucu 3+ veya FISH + olan metastatik meme kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında Lapatinib ödenmez.” Fıkrası eklenmiştir.

2- “12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine b bendinin ilk fıkrasından sonra gelmek üzere;

"c)12 aylıktan küçük;

- Soldan sağa şantlı doğuştan kalp hastalığına sahip olup, konjestif kalp yetersizliği tedavisi alması gereken bebeklerde,

- Siyanotik doğuştan kalp hastalıkları olan bebeklerde,

- Düzeltilmemiş ya da kısmen düzeltilmiş kompleks doğuştan kalp hastalıkları olan bebeklerde,

- Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebeklerde,

- Önemli pulmoner hipertansiyonlu bebeklerde (Sistemik basıncın %50’sinden fazlası)

- Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde.

12-24 ay arası;

- Düzeltilmemiş ya da kısmen düzeltilmiş kompleks doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde,

- Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebeklerde,

- Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde,

- Önemli pulmoner hipertansiyonu olan bebeklerde (Sistemik basıncın %50’sinden fazlası) kullanılır." Bendi eklenmiştir.

3- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek:2 Listesine;

6.3.9. adalimumab *(sadece crohn hastalığında muafiyet kapsamındadır)

7.1.4.4. pegvisomant

maddeleri eklenmiştir.

4- Tebliğ Eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” EK:2D Listesinde bulunan;

“Zexate Enjektabl Solusyon İçeren Flakon 15mg/3ml” isimli ilaç antineoplastik olarak kullanıldığında “E168H” eşdeğer kodunda; antineoplastik etkisi dışında “Metoject Enjeksiyonluk Solusyon 15mg/1.5ml” isimli ilaç ile birlikte “E168G” Eşdeğer grubunda değerlendirilecektir.

5- Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” Ek:2A Listesinin;

119. Maddesi;

Valasiklovir :UHP (Herpes labialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)

202. Maddesi;

“Podofilin: Sadece kondiloma endikasyonunda ödenir ve bu endikasyonda uzman hekimler tarafından reçetelenir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

6- Bu Genelge ekleri ile birlikte 28.1.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

EK: (5) Beş adet liste

 

 

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00552

8699548990465

ALITRAQ TOZ 76 GR LIK 6 POSET

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10794

8699729690238

AMPHOTEC 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

A10795

8699532075734

ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E332B

 

11%

-1,22%

 

12,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10796

8699532075727

ARICEPT EVESS 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB

 

 

E332A

 

11%

-13,89%

 

7,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10797

8699536010632

AYRA 16 MG 90 TB

 

 

E239B

 

11%

 

 

15,50%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10798

8699738380601

BELOGENT 15 GR MERHEM

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10799

8699820010331

BETASERC 24 MG 100 TB

 

 

E256C

17.09.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10800

8699820010324

BETASERC 24 MG 20 TB

 

 

E256C

 

11%

 

 

13,30%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10801

8699586540189

CALSYNAR 200 IU COK DOZLU NAZAL SPREY 28 DOZ

 

 

E103C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10802

8699514610014

COMBIGAN STERIL GOZ DAMLASI 5 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10803

8699508280155

CROXILEX-BID 200/28 MG/5 ML 100 ML FORT SUSP

 

 

E004F

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10804

8699536090405

DOLPHIN 500 MG 20 FTB

 

 

E469A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10805

8699536090894

EKLIPS FORT 100/25 MG 90 FTB

 

 

E272C

 

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10806

8699536570082

FEXOFEN 30 MG/5 ML 100 ML PED SURUP

 

 

E259C

 

11%

 

 

30,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10807

8699822520193

FOSTER 100 MCG/6 MCG AEROSOL INH COZ

 

 

E470A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10808

8698622750049

GENSIF 20 MG/2 ML 50 AMP

 

 

H010C

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0,0%

A10809

8698622750056

GENSIF 40 MG/2 ML 50 AMP

 

 

H010B

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0,0%

A10810

8698622750063

GENSIF 80 MG/2 ML 50 AMP

 

 

H010A

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0,0%

A10811

8698778151820

ILKOTEN 20 MG 30 KAP

 

 

E070A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10812

8699536091099

INCEPTUM 500 MG 10 FTB

 

 

E062A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10813

8699624520012

INNOVAIR 100 MCG/6 MCG AEROSOL INH COZ

 

 

E470A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10814

8690632990095

ISOSOURCE STANDART VANILYA 500 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10815

8699548990892

JEVITY 500 ML SOL

 

 

 

 

11%

 

 

14,20%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10816

8699548093692

KALETRA 200 MG/50 MG 120 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10817

8699809097865

KARVEZIDE 300/25 MG 28 FTB

 

 

E374B

 

11%

 

 

14,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10818

8697786090039

KETILEPT 100 MG 30 FTB

 

 

E344B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10819

8697786090077

KETILEPT 200 MG 30 FTB

 

 

E344C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10820

8697786090015

KETILEPT 25 MG 30 FTB

 

 

E344A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10821

8697786090091

KETILEPT 300 MG 30 FTB

 

 

E344D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10822

8699569090458

KLAMOKS BID 625 MG 10 FTB

 

 

E004A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10823

8699569090809

KLAMOKS BID 625 MG 14 FTB

 

 

E004A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10824

8699638092918

LEVOTEVA 500 MG 7 FTB

 

 

E257A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10825

8699580010152

MELURJIN 15 MG 30 TB

 

 

E039B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10826

8697621050211

MINIRIN MELT 60 MCG 30 TB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10827

8699548033513

NIASPAN 1000 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E462B

 

11%

 

 

32,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10828

8699548033537

NIASPAN 1000 MG 98 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E462B

26.09.2008

11%

 

 

32,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10829

8699548033469

NIASPAN 500 MG 28 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E462A

 

11%

 

 

29,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10830

8699548033483

NIASPAN 500 MG 98 UZATILMIS SALIMLI TB

 

 

E462A

10.10.2008

11%

 

 

32,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10831

8699736690443

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL IV 1250 ML INF EMUL

 

 

 

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10832

8699736690450

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL IV 1875 ML INF EMUL

 

 

 

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10833

8699540095007

OLFREX 2,5 MG 28 FTB

 

 

E329E

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10834

8699708650499

PODOFILM %25 25 ML TOPIKAL SOLUSYON

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10835

8699671170055

PROGOR 180 MG KONTROLLU SALIMLI 28 MIKROPELLET KAP

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10836

8699671170062

PROGOR 240 MG KONTROLLU SALIMLI 28 MIKROPELLET KAP

 

 

E015F

21.11.2007

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10837

8690632990125

RESOURCE SUPPORT CIKOLATA AROMALI 200 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10838

8690632990132

RESOURCE SUPPORT VANILYA AROMALI 200 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10839

8699786550117

SYMBICORT PEDIATRIK 6-12 TURBOHALER 80/4.5 MCG INH ICIN TOZ 120 DOZ

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10840

8699522091386

TYKERB 250 MG 70 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10841

8699522097524

VALTREX 1000 MG 21 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

13,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10842

8699828010425

VASONORM 10 MG 30 TB

 

 

E002B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10843

8699828010432

VASONORM 5 MG 30 TB

 

 

E002A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

                                                                                                                                            

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A00319

8699756091367

ACCUZIDE 20/12.5 MG 30 FTB

 

 

E474A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09135

8699532095763

ACCUZIDE FORT 20/25 MG 30 FTB

 

 

E474A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00323

8699516015350

ACERILIN 10 MG 20 TB

 

 

E036B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00324

8699516015343

ACERILIN 20 MG 20 TB

 

 

E036C

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00351

8699532094100

ACUITEL 20 MG 20 FTB

8699756091350

8699756091336

E474A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00408

8699572150057

ADVIL LIQUI-GELS 200 MG 20 KAP

8699572190022

 

E026D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00409

8699572150033

ADVIL LIQUI-GELS 200 MG 40 KAP

8699572190039

 

E026D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00449

8699708340031

AKNILOX %2 30 GR JEL

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00450

8699708340048

AKNILOX %4 30 GR JEL

 

 

E137A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00960

8699786010031

ATACAND 16 MG 28 TB

 

 

E239B

 

11%

 

11.10.2000

14,58%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10658

8699786010222

ATACAND 16/12.5 MG 84 TB

 

 

E239B

 

11%

 

 

22,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10170

8699786010062

ATACAND 32 MG 28 TB

 

 

E239D

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10659

8699786010215

ATACAND 32 MG 84 TB

 

 

E239D

 

11%

 

 

15,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A00962

8699786010055

ATACAND PLUS 16 /12.5 MG 28 TB

 

 

E239B

 

11%

 

11.07.2002

17,32%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A01063

8699536010335

AYRA 16 MG 28 TB

 

 

E239B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09546

8699536010540

AYRA PLUS 16/12.5 MG 28 TB

 

 

E239B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10462

8699831090162

BIFRIL PLUS 30/12.5 MG 28 FTB

 

 

E442A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09402

8699517011610

BLOKACE 2,5 MG 30 TB

 

 

E365A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09403

8699517011627

BLOKACE 5 MG 30 TB

 

 

E365B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09404

8699517011641

BLOKACE PLUS 2,5/12,5 MG 30 TB

 

 

E365A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09405

8699517011658

BLOKACE PLUS 5/25 MG 30 TB

 

 

E365B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A01512

8699702756029

BUSULFEX 60 MG/10 ML 6 AMP

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09409

8699532095640

CADUET 10 MG/20 MG 30 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

20,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09411

8699532095688

CADUET 5 MG/20 MG 30 FTB

 

 

 

 

11%

 

 

22,60%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

 

EK-3

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DEN ÇIKARILAN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A02029

8699502010222

COUMADIN 5 MG 25 TB

 

 

E281A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A04003

8699504990409

ISOSOURCE STANDART VANILLA LV 500

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A05569

8699676010523

NOVONORM 1 MG 30 TB

 

 

E336B

 

11%

 

25.09.2000

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09980

8699504990508

RESOURCE SUPPORT ÇIKOLATA AROMALI 200 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A09982

8699504990522

RESOURCE SUPPORT VANILYA AROMALI 200 ML

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

 

EK-2 E LİSTESİ, EKLENENLER

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Baz İndirim Oranı

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

A10844

8697869420180

COMIDA PKU C KAP (500 ADETX500 MG)

 

 

 

11%

 

11,00%

4,00%

 

0,5-2,0%

A10845

8697869420234

GLUTENSIZ KARISIM 1 KG

 

 

E314A

12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir

 

 

 

 

0,5-2,0%

A10846

8697869420210

GLUTENSIZ PUNTINI 500 GR

 

 

E314B

11%

 

11,00%

4,00%

 

0,5-2,0%

A10847

8697869420258

GLUTENSIZ TEL SEHRIYE 500 GR

 

 

E314E

11%

 

11,00%

4,00%

 

0,5-2,0%

 

 

EK-2 E LİSTESİ, ÇIKARILANLAR

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Baz İndirim Oranı

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

O

A00552

8699548990465

ALITRAQ TOZ 76 GR LIK 6 POSET

 

 

 

11%

 

11,00%

4,00%

 

0,5-2,0%