SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/15

 

Tarih         : 27.01.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesine göre; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 27.01.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.               

 

 

Ekler:

1-) EK-2/D’de Eklenen ilaçlar Listesi

2-) EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10848

8699517011726

VESTIBO 8 MG 30 FTB

 

 

E256A

19.12.2008

11%

 

 

17,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10849

8699517011733

VESTIBO 16 MG 30 FTB

 

 

E256B

19.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A09082

8699548151637

GOPTEN FORTE 4 MG 28 KAP (GOPTEN 4 MG 28 KAP)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A02627

8699572170048

EFEXOR-XR 150 MG 28 MIKROPELLET KAP

 

 

E440C

 

11%

-18,00%

 

17,10%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A01307

8699820010058

BETASERC 8 MG 30 TB

8699502010604

 

E256A

 

11%

 

 

27,50%

4,00%

 

 

0,5-2,0%