SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/14

 

Tarih         : 19.01.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

Bilindiği ve 2007/75 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, 14.8.2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün "IX- İsteklilerden 10. Maddenin Son Fıkrasına Göre İstenecek Belgeler" başlığının (c) maddesi değiştirilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f fıkrasının değişik 2. bendi ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 20.01.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler:

1-) EK-2/D’de Eklenen ilaçlar Listesi

2-) EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi

 


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10791

8699566093384

CREBROS 5 MG 20 FTB

 

 

E468A

26.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10792

8699502550094

FORAST 12 MCG 60 INHALER SERT KAP

 

 

E331A

02.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10793

8699559010084

VERTISERC 8 MG 30 TB

 

 

E256A

15.12.2008

11%

 

 

13,30%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A03709

8699548011146

HYTRIN 5 MG 30 FTB

 

 

E403B

 

11%

 

 

33,83%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A03137

8698778151028

FLUZOLE 100 MG 7 KAP

8699578151027

 

E022B

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A08756

8699624090096

XYZAL 5 MG 20 FTB

 

 

E468A

 

11%

 

06.04.2005

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06067

8699516700973

PEN-OS 750.000 IU/5 ML 80 ML SUSP

8699502700765

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10589

8699569170020

VENIBA XR 37.5 MG UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAP

 

 

E440A

18.06.2008

11%

 

 

18,70%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10590

8699569170037

VENIBA XR 75 MG UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAP

 

 

E440B

18.06.2008

11%

 

 

12,10%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10588

8699569170044

VENIBA XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAP

 

 

E440C

18.06.2008

11%

 

 

30,80%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A04020

8699593151200

IXEL 50 MG 56 KAP

8699749150026

 

 

 

11%

 

18.01.2002

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A03170

8699636010723

FOSAMAX 70 MG 4 TB

 

 

E242B

 

11%

 

 

27,50%

4,00%

 

 

0,5-2,0%