SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/11

 

Tarih         : 05.01.2009

Konu         : Emzirme Ödeneği

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre sözkonusu kimselere Kurumumuzca verilmesi gereken emzirme ödeneği Yönetim Kurulumuzun 26.12.2008 tarihli 2008/507 sayılı kararı ile 2009 yılı için Emzirme Ödeneği 70.00- TL olarak belirlenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.