SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/8(*)

 

Tarih         : 13.01.2009

Konu         : Zaruri Masraf Karşılıklarının Arttırılması

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun gereğince hazırlanmış olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “3.1.2.2.Gündelik ücreti” 4. maddesine istinaden bulundukları yerlerden yurt içinde başka bir yere gönderilenler ile kendilerine refakat eden kimselere, il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamını devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden gündelik verilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası gereği Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanmakta, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamaktadır.

Sözü edilen düzenlemeler çerçevesinde zaruri masraf karşılıklarının;

- 01.01.2009-30.06.2009  tarihleri arasında; il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,053505 =2.67525) 2,67  TL., iller arası sevklerde ise (100 X 0,053505= 5.3505) 5,35  TL, 

- 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50X 0,05592=2,796) 2,79 TL, iller arası sevklerde ise (100 X 0,05592=5.592) 5.59 TL,

Tutar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve 01.01.2009 (dahil) tarihinden itibaren zaruri masraf karşılıklarının ödenmesinde, yukarıda yazılı tutarlara göre işlem yapılmasını rica ederim.

 


 


(*)         2011/47 sayılı Genelge ile 08.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.