SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Organizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/4

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

 

Tarih         : 05.01.2009

Konu         : Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

                             

Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 2008/155 sayılı kararıyla 16 ilde hizmet vermekte olan devredilen SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine ait birimlerin 23 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi olarak kurulmasına ve Yönetim Kurulumuzun 2008/443 sayılı kararıyla 15 ilde daha Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu defa, Yönetim Kurulumuzun 19.12.2008 tarihli ve 2008/495 sayılı kararıyla;

- Kocatepe ve Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince yürütülmekte olan diş ödemesi, optik ödeme, sözleşme işlemleri ve 5510 sayılı Kanun ile birlikte 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık ödemelerine dair fatura ödeme işlemlerinin yürütülebilmesi için Ankara ili Çankaya ilçesinde “Beşevler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi”nin kurulmasına,

  - Kurulması uygun görülen merkezlerin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistik ihtiyaçları için planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimlerle koordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.