SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2009/3

 

Tarih         : 05.01.2009

Konu         : Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

                             

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 yaşını doldurmuş işçilerin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında 22.20 YTL 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 23.10 YTL olarak tespitine karar vermiştir. Böylece, tam çalışılan ay içinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas aylık kazancın asgari tutarı; 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında, 22.20 x 30 = 666 YTL. 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arası 23.10 x 30 = 693 YTL olarak uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin 4 numaralı alt bendi gereğince; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya bak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

a) 01.01.2009 tarihinden önce geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 22.20 YTL altında hesaplanmış olanların, 01.01.2009 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 22.20 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

b) 01.07.2009 tarihinden önce geçici işgöremezliğe uğrayan, geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 23.10 YTL altında hesaplanmış olanların 0 1.07.2009 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 23.10 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

Hesaplanacaktır.

Anılan 18. maddeye istinaden fazla ödeme yapılmış ise fazla ödenen miktarın tahsili gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.