SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Fiyatlandırma Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2009/1

 

Tarih         : 05.01.2009

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f bendinin değişik 2. paragrafı ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi gereği oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 06.01.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10785

8698778090013

AVERTYN 10 MG 28 FTB

 

 

E349A

02.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10786

8698778090020

AVERTYN 20 MG 28 FTB

 

 

E349B

02.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10787

8697786170052

VENEGIS XR 150 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAP

 

 

E440C

02.12.2008

11%

 

 

11,00%

0,00%

 

 

0,5-2,0%

A10788

8697786170038

VENEGIS XR 75 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAP

 

 

E440B

05.12.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)’DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den FAZLA ise

KDV’li Perakende Fiyatı 3.56 YTL’den AZ ise

2008’de 6 yaşını dolduruyorsa bu tarihten sonra

2008 değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı İndirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A08889

8699745001391

FORTIMEL ENERGY CILEK 200 ML (BIOSORB ENERJI CILEK 200 ML SOL)

 

 

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A06066

8699516700966

PEN-OS 400.000 IU/5 ML 80 ML SUSP

8699502700758

8699502570306

 

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%