SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Fiyatlandırma Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/110

 

Tarih         : 22.12.2008

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Esasları Hakkındaki Yönergesi 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f bendinin değişik 2. paragrafı ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 23.12.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler:

1-) EK-2/D’ye Eklenen ilaçlar Listesi

2-) EK-2/D’de Düzenlenen ilaçlar Listesi


 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski

Barkod-1

Eski

Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ
ise

2008'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu tarihten sonra

2008'de değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10782

8699510790017

OXEBEWE 50MG/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

 

 

E421A

11.07.2008

11%

 

 

35,30%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10783

8699510790024

OXEBEWE 100MG/20 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK

 

 

E421B

14.07.2008

11%

 

 

36,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A10784

8699643770184

PAMIDRONAT DISODYUM DBL 90 MG/10 ML 1 FLK

 

 

E447A

08.05.2008

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski

Barkod-1

Eski

Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni tarihi

Baz İndirim Oranı

Referans Fiyata Göre Azaltma

Ruhsat Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ ise

2008'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu tarihten sonra

2008'de değişim tarihinden sonraki indirim

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

A10672

8699517090226

CRAVIT 750 MG 5 FTB

 

 

E257C

 

11%

 

 

22,50%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A01590

8699523350031

CANOLEN %1 20 GR KREM

8699578350413

 

E112A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%

A08365

8699586570131

VICKS VAPODRY 120 ML SURUP

8699502570726

 

E198A

 

11%

 

 

11,00%

4,00%

 

 

0,5-2,0%