SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Uygulama ve Mevzuat Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/109 *

 

Tarih: 22.12.2008

Konu: Servikal disk protezleri, Pedikül vida yerleştirici, Perkutan interbody füzyon ve vida fiksasyonu ödeme kriterleri

 

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavilerinde gerekli görülen servikal disk protezleri, pedikül vida yerleştirici, perkutan interbody füzyon ve vida fiksasyonu malzeme bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

1. Servikal disk protezleri

45 yaş ve altı, aktif hayat beklentisi olan, boyun hareketlerinin korunması amaçlanan, dejeneratif omurga sorunu bulunmayıp, servikal lordozu uygun olan hastalarda, tek mesafe için kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda ödenecektir.

2. Pedikül vida yerleştirici

Pedikül vida yerleştirici malzemeleri tanıya dayalı işlemler listesi (EK-9) dahilinde olup, ayrıca fatura edilse dahi bedelleri kurumca ödenmeyecektir.

3. Perkutan interbody füzyon ve vida fiksasyonu (Sakrum korpusundan geçerek lomber korpus içine giren fiksasyon yöntemi)

Dejeneratif disk hastalığına bağlı foraminal stenoz, instabilite, spondilolistezis (Grade 1 veya 2) ve başarısız füzyon girişimi olan hastalarda kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda ödenecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.