SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Fiyatlandırma Daire Başkanlığı

 

 

GENELGE

2008/100

 

Tarih         : 24.11.2008

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

EK/2D Listesine E454A eşdeğer kodu ile ilave edilen “İMATENİL 100 MG 120 FİLM TB” isimli ilaç bu eşdeğer kodu ile yalnızca KML endikasyonunda “GLIVEC 100 MG 120 FTB” ile,

EK-2D Listesine E454C eşdeğer kodu ile ilave edilen “İMATENİL 400 MG 30 FİLM TB” isimli ilaç bu eşdeğer kodu ile yalnızca KML endikasyonunda “GLIVEC 400 MG 30 FTB” ile eşdeğerdir.

Bu düzenleme listesi 25.11.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.