SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Fiyatlandırma Daire Başkanlığı

  

GENELGE

2008/98

 

Tarih         : 17.11.2008

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin f bendinin değişik 2. paragrafı ve 12.06.2007 tarih ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi gereği oluşturulan “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. Maddesi gereği; SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesiyle (Ek-2/D)  ilgili ekte yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme listesi 18.11.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.