SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Organizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/84

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

 

Tarih         : 19.9.2008

Konu         : Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuzun 18.07.2008 tarihli, 2008/247 sayılı kararıyla;

- Gerek coğrafi konumları itibariyle gerekse nüfus, aktif sigortalı, emekli ve işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunlukların önlenmesi ve hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için büyük ve orta ölçekli illerde Sosyal Güvenlik Merkezi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan, 25 ilimizde 117 adet Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu defa Yönetim Kurulumuzun 05.09.2008 tarihli, 2008/328 sayılı kararıyla;

- İstanbul ilinde kurulmasına karar verilen 17 adet Sosyal Güvenlik Merkezine ilave olarak ekli listede yerleri ve isimleri belirtilen 3 adet daha Sosyal Güvenlik Merkezinin kurulmasına,

- Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olarak şehir merkezinde kurulmasına karar verilen “Antalya Sosyal Güvenlik Merkezi” isminin “Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak değiştirilmesine,

- Kurulması uygun görülen Merkezlerin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistik ihtiyaçları için planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimlerle koordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

EK: Liste 

 

İLAVE OLARAK KURULMASI ÖNERİLEN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİ

İL

İLÇE

SGM ADI

TOPLAM SAYI

İSTANBUL

FATİH

Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi

1

FATİH

Cağaloğlu Sosyal Güvenlik Merkezi

1

MALTEPE

Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi

1

 

TOPLAM

3

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLEN SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

İL

İLÇE

ESKİ SGM ADI

YENİ SGM ADI

ANTALYA

MERKEZ

Antalya Sosyal Güvenlik Merkezi

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi