SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/65

 

Tarih         : 09.07.2008

Konu         : Ardahan, Düzce, Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Tarsus Sigorta Müdürlüğünde (Devredilen)Yurtdışı Borçlanma İşlemleri ve Borçlandırılan Hizmetler İle Tahsis İşlemlerinin Başlatılması

                                                  

Ardahan, Düzce, Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Tarsus Sigorta Müdürlüğü (Devredilen), 1.9.2008 tarihi itibariyle, 8.5.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”a istinaden yurtdışı borçlanma işlemi ile borçlanılan hizmetler dikkate alınarak yapılacak tahsis işlemlerini yürütme hususlarında yetkilendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.