SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sigorta Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/53

 

Tarih         : 10.6.2008

Konu         : Bağış Pulu Uygulaması, Sigortalılık Kaydının İnternet Ortamında Verilmesi

                                                                                  

Bilindiği üzere, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresinin Başkanlığının veri tabanında bulunan ve sigortalı olması gereken gerçek ve basit usulde gelir vergi mükellefi olanların on-line olarak alınmasını sağlayan VEDOP Projesi uygulamaya konulmuş olup, tesciller elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir.

Bu nedenle, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescili yapılacak sigortalılardan “1479 sayılı Kanuna Göre Bağ-Kur’a Giriş Bildirgesi”, “1479 sayılı Kanuna Göre Bağ- Kur’a İsteğe Bağlı Giriş Bildirgesi”, “2926 Sayılı Kanuna Göre Bağ-Kur’a Giriş Bildirgesi” ile “2108 Sayılı Kanuna Göre Muhtarlar İçin Giriş Bildirgesi” karşılığında 2,00.-YTL, sigortalıların borç ve alacak durumları ile diğer bilgilerini öğrenmek amacıyla çektirdikleri “Sigortalı Hesap Özeti” karşılığında 1,00.-YTL tutarında alınan bağış pulu uygulamasına Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarihli ve 2008/139 sayılı Kararı ile son verilmiştir.

Bundan böyle, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince sigortalı tescil işlemleri ile sigortalılara hesap özeti verilmesi işlemleri bağış pulu alınmadan sonuçlandırılacaktır. Sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki mevcut bağış pullarının sayımları yapılarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına tutanak ekinde iade edilecektir.

Diğer taraftan, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen 506 ve 2925 sayılı kanunlara tabi sigortalılık kayıtlarını gösterir belgelerin verilmesi işlemlerine 2005 yılı Nisan ayından itibaren internet ortamında başlanmıştır.

Bu defa, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılık kaydının bulunup bulunmadığı hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerin yazışma yapılmaksızın internet üzerinden sorgulanmasına imkan sağlanmıştır.

Söz konusu uygulamayla Kurumumuzun web sayfası kullanılarak; gerek yeşil kart gerekse belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan çeşitli yardımların verilmesi sırasında vatandaşlardan talep edilen sigortalılık kaydına ilişkin sorgulama yapılabilecek, gerekiyorsa Kurumca üretilecek barkodlu belge çıktı olarak alınıp tüm resmi işlemlerde kullanılabilecektir.

Buna göre, sigortalılık kaydının bulunup bulunmadığının tespiti için http://www.sgk.gov.tr/ internet adresinden “e-hizmetlere hızlı erişim” menüsünden Kurumumuz İnteraktif Uygulamaları “Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti” linki seçilerek işlemler sonuçlandırılabilecektir.

Kurumumuz web sayfasında da yayınlanacak olan duyuru metninin ünitelerde ilgililerin görebilecekleri yerlere asılarak ilgililerin ve mahalli kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.