SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2008/48

 

Tarih         : 29.05.2008

Konu         : Ardahan, Düzce ve Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin Tahsis İşlemlerine Başlatılması

                                                  

Bilindiği üzere, halen tahsis işlemleri Adana, Bolu ve Kars Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince yürütülen Osmaniye, Düzce ve Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, 01.06.2008 tarihi itibariyle tahsis işlemlerine başlatılacaktır.

Buna göre,

 - Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü dahilindeki işyerlerinde çalışan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin halen Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülen gelir/aylık bağlama ve ödeme işlemleri Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce,

- Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü dahilindeki işyerlerinde çalışan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin halen Kars Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülen gelir/aylık bağlama ve ödeme işlemleri Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce,

 - Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü dahilindeki işyerlerinde çalışan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin halen Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce yürütülen gelir/aylık bağlama ve ödeme işlemleri Osmaniye Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce,

 yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini, sosyal güvenlik il müdürlükleri arasında yapılan yazışmalarda bu hususların dikkate alınmasını rica ederim.