SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/46(*)

 

Tarih         : 27.05.2008

Konu         : Sağlık karnesi uygulaması

                                                  

Kurumumuzca yayımlanan “Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi” konulu 26.12.2007 tarihli, 2007/96 sayılı genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden;

Sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında T.C. kimlik numarası üzerinden müstehaklık provizyonu alınacağı ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C. kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işleminin 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil / tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacağı bu durumdaki kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C. numaralarını Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüklerimiz sağlık karnesi servislerine 01.06.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerektiği, 01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işleminin yalnızca T.C. kimlik numaraları üzerinden yapılması,

Uygun görülmüştü.

Ancak sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerin mağduriyetine neden olunmaması bakımından daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C. kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işlemi, 01.10.2008 tarihine kadar sigorta sicil /tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacaktır. Bu durumdaki kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C. kimlik numaralarını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz Sağlık Karnesi Servislerine 01.10.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Ek-1 yazı örneğinin ünitelerimizde ve mahallinizdeki kamu ve anlaşmalı özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilerek sigortalılara duyurulmasının sağlanması temin edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 


(*)           2011/50 sayılı Genelge ile 13.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.