SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İzleme Değerlendirme Bilgilendirme ve Kontrol Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/45(*)


 

Tarih         : 28.05.2008

Konu         : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

                                                  

Bilindiği üzere, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında; vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, kurum kayıtları arasındaki bilgi alış verişini sağlamak ve kamu hizmetlerinin sunulmasında vatandaşları tek bir numara altında tanımlamak üzere “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası” uygulaması başlatılmış ve vatandaşların tamamına Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmiştir.

29.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile kurumlar ve tüzel kişilerin mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek, işlemlerinde kimlik numarasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2006/33 sayılı Genelgesinde de “Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına yer verileceği, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınacağı” hükmü yer almıştır.

5490 sayılı Kanun uyarınca Kurumca yapılan işlem ve yazışmalarda; sigorta sicil numarası, Bağ-Numarası ve emekli sicil numarası ve tahsis numaralarının T.C. kimlik numaraları ile birlikte kullanılması, işverenlerin gerçek kişi olması durumunda işyeri numaraları ile birlikte T.C. kimlik numaralarının yazılması, Kurumun diğer işlemlerinde de T.C. kimlik numaralarının kullanılmasına özen gösterilmesi, ayrıca Kurumumuz birimlerine elden getirilen dilekçe ve diğer takip yazılarında T.C. kimlik numarasının bulunması konusunda gayret gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 


(*)         2011/51 sayılı Genelge ile 13.06.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.