SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SSK Malzeme Satınalma ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2008/29

 

Tarih         : 21.04.2008

Konu         : Adres değişikliği

                                                  

Bilindiği üzere, bu güne kadar SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü (Devredilen) veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü adı altında gelen her türlü evrak ve muhaberat işleri, Tuna Caddesi No:7 Kızılay adresindeki hizmet binamızda yürütülmekte idi.

Ancak, Kurum Başkanlık Makamının 07.03.2008 tarih, 1073 sayılı Olur’ları ile Genel Müdürlüğümüzün Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hizmet binasına taşınması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Kurumumuzun tüm Teşkilatından SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne (Devredilen) veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez Daire Başkanlıkları adına P.T.T., Özel kargo şirketleri, kurye ve dağıtıcı aracılığıyla gönderilecek bütün resmi yazışma evrakları ile paket, koli, v.b. gönderilerin, karışıklığa sebebiyet verilmemesi ve işlemlerin uzamamasını teminen (eskiden olduğu gibi gönderileceği merkez ünitesinin adı da yazılarak) 21.04.2008 tarihinden itibaren aşağıda açık adresi yazılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binası adresine gönderilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

ADRES:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ziyabey Cad. No: 6 PK.06520 Balgat/ANKARA