SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2008/18

 

Tarih         : 04.04.2008

Konu         : SUT ve Genelge Değişikliği

 

25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT), 29.09.2007 tarih ve 5457 sayılı 2007/71 No.lu Genelge ve 13.06.2007 tarih ve 5087 sayılı 2007/46 No.lu Genelgede yapılan değişiklik ve düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1- 2007/71 No.lu Genelge eki EK-1 Listesinde yayımlanan “Paket İşlem Fiyat Listesi” (EK-9) nin “Periferik Angiografi” başlığı altında yer alan “P802350” ile “P802720” arasındaki (P802350 ve P802720 dahil) işlemlerin (*) işareti kaldırılmıştır.

2- SUT eki EK-9 Listesinde yer alan “P614860”, “P614.880” ve “P614960” kodlarının açıklama bölümüne “(Nörostimulatör Hariç)” ibaresi eklenmiştir.

3- SUT’un (20.1) numaralı maddesinin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tıbbi malzemelerin kullanım süreleri; işitme cihazı için 5, vücut organ protezleri (vücut dışında kullanılanlar) için 5, meme protezi için 2, myoelektrik kontrollü kol protezleri için 10, motorlu malul arabası için 10, standart tekerlekli sandalye için 5, akülü tekerlekli sandalye için 10, gözlük çerçevesi için 2, konuşma cihazı için 5 yıldır.”

4- SUT’un (24.1.3.2) numaralı maddesinin “Acil sağlık hizmetleri” fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

·          İş kazasına yönelik sağlık hizmetleri

·          Adli vakalara verilen sağlık hizmetleri

·          Trafik kazazedelerine verilen sağlık hizmetleri

5- SUT’un (25.2) numaralı maddesinde yer alan “hiperbarik oksijen tedavileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ağız protez tedavileri” ibaresi, 2007/46 No.lu Genelgenin (3.2) numaralı maddesinin son fıkrasındaki “ekstrakorporeal fotoforez” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ağız protez tedavileri” eklenmiştir.

6- SUT eki “Kemik İliği Nakli Merkezleri Listesi” ne (EK-1/ G), ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki merkezler ilave edilmiştir.

24

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana

Onkoloji

25

Özel Bayındır Hastanesi, Ankara

Hematoloji

26

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Pediatrik

27

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Ankara

Onkoloji

7- SUT eki “Sağlık Bakanlığınca İşletme İzni Verilen Kaplıca Tesislerinin Listesi” nde (EK-4) yer alan (80) sıra no.lu “Keçeli Hamamı” çıkarılmış olup ruhsat/ izin tarihlerinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tesisler ilave edilmiştir.

103

22.3.2007/ 104

Mutlu Termal Oteli

BURSA

104

30.3.2007/ 105

Başak Termal

AFYONKARAHİSAR

105

30.3.2007/ 106

Huzur Termal Oteli

BURSA

106

04.4.2007/ 107

Rıchmond Termal Otel

DENİZLİ

107

6.4.2007/ 108

Ömer Termal Tesisi

AFYONKARAHİSAR

108

02.5.2007/ 109

Konak Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

109

18.5.2007/ 110

Gazlıgöl Yüntaş Termal Tesisleri

AFYONKARAHİSAR

110

18.5.2007/ 111

Çeşme Altınyunus Otel

İZMİR

111

25.5.2007/ 112

Horasan Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

112

29.5.2007/ 113

Gazlıgöl Ablak Termal Tesisi

AFYONKARAHİSAR

113

18.6.2007/ 114

Akasya Termal Tatil Köyü

ANKARA

114

25.7.2007/ 115

Çeşme Pırıl Hotel

İZMİR

115

17.7.2007/ 116

Saraçoğlu Termal Hotel

ANKARA

116

19.7.2007/ 117

Erciyeş 38 Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

117

22.8.2007/ 118

Grand Termal Otel Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

118

10.9.2007/ 119

İn-Altı Kaplıca Tesisi

DENİZLİ

119

04.10.2007/ 120

Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

BOLU

120

27.11.2007/ 121

Haruniye Termal Kaplıcası

OSMANİYE

121

23.10.2007/ 122

Doğan Termal Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

122

13.12.2007/ 123

Çitgöl Belediyesi Termal Kaplıcası

KÜTAHYA

123

08.1.2008/ 125

Erdoğan Sezer Kaplıcası

NEVŞEHİR

124

08.1.2008/ 126

Şimal Termal Dağ Ilıca Kaplıcası

BALIKESİR

125

11.1.2008/ 127

Adapalas Termal Otel

BURSA

126

11.1.2008/ 128

Somon Menteş Kaplıcası

MANİSA

127

02.2.2007/ 97

Erdem Kaplıca Tesisi

NEVŞEHİR

128

30.1.2006/ 70

Fizitürk Thermal Resort Kayseri Kaplıca Tesisi

KAYSERİ

8- SUT’un (12.7) numaralı maddesi ile SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a. SUT’un (12.7.5) numaralı maddesinin (b) bendinin son fıkrası aynı maddenin (c) bendi olarak değiştirilmiştir.

b. SUT’un (12.7.6) numaralı maddesinin (A) bendindeki “Bu hususların belirtildiği ilaç kullanım raporu ile hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.” ibaresinden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“5. Pubertal dönemde veya öncesinde geçirilmiş olan beyin ameliyatına (hipofiz bölgesi ameliyatları, hipotalamus-hipofiz aksını etkileyen ameliyatlar gibi) bağlı büyüme hormonu eksikliği olan hastalarda, epifizlerin açık olması dışında yukarıda sayılan şartlar aranmaz.”

c. SUT’un (12.7.13) numaralı maddesinin (A) bendinin (2) numaralı maddesinin (b) alt bendinin birinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak interferon kontrendikasyonu var ise raporda belirtmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığından izin alınarak ribavirin tek başına reçete edildiğinde de bedeli ödenir.” ibaresi eklenmiştir.

d. SUT’un (12.7.13) numaralı maddesinin (A) bendinin (5) numaralı maddesine son fıkra olarak “Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, HBV DNA ve ALT yüksekliği bulunması koşulu aranmadan, başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporun fotokopisinin yeni rapora eklenmesi veya başlama kriterlerine uygun olduğunu gösteren, teşhisin konulduğu raporda belirtilen HBV DNA ve ALT değerleri ile raporun tarih ve sayısının, yeni raporda açık olarak belirtilmesi yeterlidir. ibaresi eklenmiştir.

e. SUT’un (12.7.27) numaralı maddesinin (A) bendinin son fıkrası “Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, ciddi kanamalarda ve cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

f. SUT’un (12.7.28) numaralı maddesine “Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 1X1 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.” ibaresi (E) bendi olarak eklenmiştir.

g. SUT’un EK-2/B listesindeki (39) numaralı maddesi “L-Ornithin- LAspartat parenteral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimleri tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)” şeklinde değiştirilmiştir.

h. SUT’un EK-2/C listesine, “L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İç hastalıkları veya pediatri uzman hekimi tarafından düzenlen ilaç kullanım raporuna dayanarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.)” ibaresi eklenmiştir.

9- Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.