SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2008/11 *

 

Tarih: 04.02.2008

Konu: Katılım Payı Alınacak Protez, Ortez, Araç ve Gereçler

 

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavilerinde gerekli görülen ve devredilen kurumların mevzuatı gereği temin edilmesi gerekip katılım payı alınması gereken protez, ortez, araç ve gereçleri aşağıda belirtilmiştir.

1) GÖZLÜK CAM VE ÇERÇEVELERİ

1.1. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki;

1.1.1. Sigortalıların kendilerine, eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

1.1.2. Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimselerin kendileri ile eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi, geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları hariç %10 katılım payı alınması, geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarından katılım payı alınmaması,

1.1.3. Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara temin edilmesi, çocuklar hariç %10 katılım payı alınması, Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan çocuklardan katılım payı alınmaması,

1.2. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun kapsamındaki;

1.2.1. Sigortalı işsizin kendisine işsizlik ödeneği aldığı sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

1.2.2. Sigortalı işsizin eş ve geçindirmekle yükümlü Olduğu çocuklarına temin edilmemesi,

1.3. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında;

1.3.1. İş kaybı tazminatı alan kimseler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuklarına. iş kaybı tazminatı aldıkları sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

1.4. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında;

1.4.1. Sadece sigortalı ile Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alan kimselerin kendilerine temin edilmesi, katılım payı alınmaması,

1.5. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki;

1.5.1. Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

1.5.2. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılım payı alınması,

1.6. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında;

1.6.1. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılım payı alınması,

2) AĞIZ PROTEZLERİ

2.1. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki

2.1.1. Sigortalıların kendilerine, eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

2.1.2. Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimselerin kendileri ile eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi, geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları hariç %10 katılım payı alınması, geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarından katılım payı alınmaması,

2.1.3. Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara temin edilmesi, çocuklar hariç %10 katılım payı alınması ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan çocuklardan katılım payı alınmaması,

2.2. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun kapsamındaki;

2.2.1. Sigortalı işsizin kendisine işsizlik ödeneği aldığı sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

2.2.2. Sigortalı işsizin eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmemesi,

2.3. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında;

2.3.1. İş kaybı tazminatı alan kimseler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuklarına iş kaybı tazminatı aldıklar sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

2.4. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki;

2.4.1. Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

2.4.2. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk. ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılım payı alınması,

2.5. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında;

2.5.1. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılını payı alınması,

3) İŞİTME CİHAZLARI

3.1. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki:

3.1.1. Sigortalıların kendilerine, eş ve geçindirmekte yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

3.1.2. Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri. malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimselerin kendileri ile eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmesi, geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları hariç %10 katılım payı alınması ve geç indirmekle yükümlü oldukları çocuklarından katılım payı alınmaması,

3.1.3. Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara temin edilmesi, çocuklar hariç %10 katılım payı alınması ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan çocuklardan katılım payı alınmaması,

3.2. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki;

3.2.1. Sigortalı işsizin kendisine işsizlik ödeneği aldığı sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

3.2.2. Sigortalı işsizin eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına temin edilmemesi.,

3.3. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında;

3.3.1. İş kaybı tazminatı alan kimseler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuklarına, iş kaybı tazminatı aldıklar sürece temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

3.4. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun kapsamındaki;

3.4.1. Sadece sigortalı ile Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri. malullük veya yaşlılık aylığı alan kimselerin kendilerine temin edilmesi ve katılım payı alınmaması,

3.5. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki;

3.5.1. Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocukları ve babasına temin edilmesi ve %20 katılım payı alınması,

3.5.2. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılım payı alınması,

3.6. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında;

3.6.1. Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babasına temin edilmesi ve %10 katılım payı alınması,

Hususlarında;

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

*  2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.