SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/10

 

Tarih         : 04.02.2008

Konu         : Poliklinik Muayene Ücretleri

 

506 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi hükmü gereğince, anılan Kanunun 35, 36, 40 ve 42. maddeleri hükümlerine istinaden Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerden yapılacak her bir poliklinik muayenesi için poliklinik muayene ücreti alınmaktadır.

Bakanlar Kurulunun, 02.09.1992 tarih, 21333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 06.08.1992 tarihli, 92/3337 sayılı Kararnamesi ile bu kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren, ilgililerden (20) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden muayene ücreti alınması kararlaştırılmıştır.

05.01.2008 tarih 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulunun 03.01.2008 tarihli, 2008/13055 sayılı kararı ile 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere katsayı 0,049486 olarak, 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile de 01.07.2008-31.12.2008 devresi için katsayı (0,05031) olarak,

belirlenmiştir.

Öte yandan, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasında, “Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Buna göre, ilgililerden 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası yapılacak her bir poliklinik muayenesi için (20 X 0,049486 = 0,99) 1 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası için (20 X 0,05031 = 1,0062) 1 YTL muayene ücreti alınması gerekmektedir.            

Konu ile ilgili diğer işlemlere 30.12.1992 tarihli, 3-64 Ek sayılı genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde aynen devam olunacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.