SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/5

 

Tarih         : 15.01.2008

Konu         : Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

 

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 16 yaşını doldurmuş işçilerin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında 20,28 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 21,29 YTL olarak tespitine karar vermiştir. Böylece, tam çalışılan ay içinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas aylık kazancın asgari tutarı; 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında, 20,28 x 30 = 608,40 YTL, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arası 21,29 x 30 = 638,70 YTL olarak uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun Ek 43. maddesi gereğince; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılmaktadır.

Bu itibarla;

a) 01.01.2008 tarihinden önce geçici işgöremezliğe uğrayan ve geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 20,28 YTL altında hesaplanmış olanların, 01.01.2008 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 20,28 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

b) 01.07.2008 tarihinden önce geçici işgöremezliğe uğrayan, geçici işgöremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici işgöremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 21,29 YTL altında hesaplanmış olanların 01.07.2008 tarihinden itibaren istirahatli bulundukları günlere ait geçici işgöremezlik ödenekleri 21,29 YTL asgari günlük kazanç üzerinden,

Hesaplanacaktır.

Sözkonusu Ek 43. maddeye istinaden fazla ödeme yapılmış ise fazla ödenen miktarın tahsili gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederim.