SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2008/3

 

Tarih         : 14.01.2008

Konu         : Sağlık Karnesi Ücretleri

 

Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kimselere devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce düzenlenerek verilen 07.1000.032.00 kod numaralı sağlık karnelerinden tahsil edilecek ücretler konusunda yayımlanan 03.06.2002 tarihli, 3-206 Ek sayılı genelgede belirtilen sağlık karnesi ücretleri, “Sağlık Karnesi Uygulaması”na ilişkin 26.12.2007 tarihli, 2007/96 sayılı genelgenin yayımlanması nedeniyle yabancı uyruklu sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç olmak üzere bundan böyle tahsil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.