SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

 

GENELGE

2007/91

 

Tarih         : 05.12.2007

Konu         : İmza sirküleri

 

Bilindiği üzere, sigortalılara verilmekte olan geçici iş göremezlik ödenekleri vizite kağıtlarındaki imzaların yetkililere ait olup olmadığı, imza sirkülerinden karşılaştırıldıktan sonra ödenmektedir. Gerektiğinde bu kontrol ünite amirinin yazılı izni alınarak ödemeden sonraya bırakılabilmektedir.

Ancak, geçici iş göremezlik ödeneklerinin, e-bildirge kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalı hesap fişinden alınan bilgilerle elektronik ortamda hesaplanıp ödenmesi nedeniyle, söz konusu imza kontrolü güncelliğini yitirmiştir.

Diğer taraftan, geçici iş göremezlik belgelerinin ilgili sağlık kuruluşlarından yazı ekinde gelmesine özen gösterilmesi, bu konuda görülen bazı sahteciliklerin önüne geçilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Bu nedenle, ilgili sağlık kuruluşlarının yazıları ekinde gelmiş olan raporlara ilişkin geçici iş göremezlik ödemelerinde, ünitelerimizde iş ve zaman kayıplarının önlenmesi açısından bundan böyle yukarıda sözü edilen imza kontrolü uygulaması ile işveren veya işveren vekilleri imza sirküleri istenilmesi işlemine son verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve konuyla ilgili olarak yukarıda açıklanan esaslara göre gereğinin yapılmasını rica ederim.