SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/78

 

Tarih         : 10.10.2007

Konu         : SUT’un Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması

 

25.5.2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. SUT’un “Müracaat işlemleri” başlıklı (3.2) numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren”, son cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden 120 gün sonra” ibaresi “31.12.2007 tarihinden sonra” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik gereği devredilen kurumlar tarafından tetkik/tahlil sözleşmeleri bulunan merkezlere yapılan fesih bildirimlerinde sözleşmenin sona erme tarihi olarak belirtilen “15.10.2007” tarihi “31.12.2007” olarak değiştirilmiştir.

2. SUT’un “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı (12.1.2) numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

3. SUT’un “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri” başlıklı (12.7.27) numaralı maddesinin “Ç) Human albumin kullanım ilkeleri” bendinin ikinci cümlesinde yer alan “Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde” ibaresi “1.1.2008 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

4. SUT’un “Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı (20.1) numaralı maddesinin;

a) İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde,

b) Yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde,

c) Sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde,

değiştirilmiştir.

5. SUT’un “Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” başlıklı (20.2.1) numaralı maddesinin “Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında” başlıklı (a) bendinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

6. SUT’un “Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” başlıklı (20.2.2) numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “1.1.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.