SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2007/58

 

Tarih         : 12.7.2007

Konu         : KPS ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasında imzalanan yeni protokol gereğince, Kurumumuzdan gelir ve aylık alanlar ile sigortalı ve iştirakçilerin nüfus bilgilerinin yazışma yapılmaksızın Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) bilgi işlem ortamında alınması karara bağlanmış ve konuyla ilgili uygulama menüsü; devredilen Kurumların tüm merkez ve taşra teşkilatlarına açılmış olup kullanım talimatları gönderilmiştir.

Bu uygulama çerçevesinde:

1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında olan sigortalıların: tescili, ilk aylık bağlama, tahsis öncesi (3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta başvuruları, askerlik borçlanması), tahsis sonrası ve sağlık karnesi;

5434 sayılı Kanun kapsamında olanlar için; göreve ilk defa alınanların tescili ve tüm borçlanma işlemleri, emekli adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının bağlanması, kesilmesi (2022, 1005, 2913, 3292 ve 442 sayılı Kanunlara göre ödenen aylıklar dahil) ve sağlık karnesi gibi nüfus bilgisi gerektiren tüm işlemlerde nüfus müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kayıt örnekleri istenilmeyecek, Kimlik Paylaşım Sisteminde barkot numaralı olarak üretilen vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin dökümleri kullanılacaktır.

Kimlik Paylaşım Sisteminden elde edilen nüfus bilgilerinde tereddüt hasıl olması veya ihtiyaç duyulması halinde, birimlerimizce ilgili nüfus müdürlükleri ile yazışma yapılarak gerekli bilgiler alınabilecektir.

İhtiyaç halinde, sigortalı veya iştirakçilerin tescil ve hizmet bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlaması bakımından nüfus cüzdanlarının asıllarının ibrazı veya fotokopisi istenilecektir.

Ayrıca, T.C. Kimlik Numaraları güncelleştirme işlemlerini henüz tamamlamamış olan merkez birimleri ile bölge ve il müdürlükleri, KPS’den de yararlanmak suretiyle en kısa sürede eksiklikleri tamamlayacaklardır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.