SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Bağ-Kur Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/42

Tarih         :

Konu         : Aylık bağlama işlemleri

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı ve haksahiplerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık bağlanması talepleri sırasında sigortalı ve haksahipleri için düzenlenmesi gereken sigortalılık belgesinin, vergi dairesi, esnaf ve sanatkarlar odası, esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğu ya da meslek odalarından tanzim ve tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Sigortalı ve haksahiplerinin tahsis talepleri ekinde ibraz ettikleri sigortalılık belgelerine göre aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılmaması, sigortalılık belgelerinin tanzim edildiği vergi daireleri, esnaf ve sanatkar sicili ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına ayrıca yazı ile sorulması ve yazıların cevaplarının beklenilmesinin aylık bağlama işlemlerinin gecikmesine neden olduğu görülmüştür.

Kurumumuzdan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması için il müdürlüklerine talepte bulunan sigortalı ve haksahiplerinin tahsis işlemlerinin bir an önce sonuçlandırılarak mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, aylık talepleri sırasında ibraz ettikleri sigortalılığın devam ettiğini gösteren onaylı sigortalılık belgesi ile sigortalının dosyasında mevcut bulunan belgelerdeki bilgilerle uyumsuzluk bulunması veya tereddüt oluşması dışında, tahsis talep dilekçeleri ekinde ibraz edilen sigortalılık belgelerine göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak, ancak daha sonra sigortalılık belgelerinin tanzim edildiği vergi daireleri, esnaf ve sanatkar sicili ile kanunla kurulu meslek kuruluşlarından bir ay içerisinde il müdürlüklerince bu kayıtların teyidi istenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.