SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 

Bağ-Kur Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/29

Tarih         : 11.5.2007

Konu         : Cenaze Giderleri Karşılığı

1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında bulunan sigortalılar ile yaşlılık ve malullük aylığı almakta olan sigortalılarımızın ölümleri halinde, gerçek veya tüzel kişilere verilmekte olan cenaze giderleri karşılığı 20.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere arttırılmıştır.

Buna göre, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar ile yaşlılık ve malullük aylığı alanların ölümleri halinde haksahipleri olan gerçek kişiler ile tüzel kişilere ödenecek cenaze giderleri karşılığı 20.03.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 234.93 YTL olarak ödenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.