SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/17

Tarih         : 13.3.2007

Konu         : Genelge sayılarının değiştirilmesi

Daha önce Kurumumuz Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığınca (Devredilen) çıkarılan 05.01.2007 tarihli, 16-386 EK sayılı ve “Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları, İlan Yoluyla Tebliğ Edilecek Tutarlar ve Damga Vergisi” konulu Genelge’nin sayısı “2007/18” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.