SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

SSK Tahsisler Daire Başkanlığı (Devredilen)

 

GENELGE

2007/15

Tarih         : 12.3.2007

Konu         : Genelge sayılarının değiştirilmesi

5502 sayılı Kanun gereğince Kurumun yeniden yapılanması çerçevesinde, daha önce Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü SSK Tahsisler Daire Başkanlığınca (Devredilen) çıkarılan 05.01.2007 tarihli, 12-160 Ek sayılı ve “Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları” konulu Genelge’nin sayısı “(2007/16)” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.